Felhasználási feltételek

Regisztráció

A termékek képeit, adatait regisztráció nélkül is szabadon megtekinthető az oldalon, de az oldalon történő rendeléshez szíveskedjen regisztráltatni magát (regisztráció). A regisztráció során megadott személyes adatokat nem adjuk ki másnak, bizalmasan kezeljük, a rendszerből kérésre töröljük.

Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően csak telefonos egyeztetéssel módosíthatók.

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

A regisztrációval elfogadja a vásárlás valamennyi jogszabályi feltételét.

Termékek, árak

A termékek menüben található valamennyi terméket megvásárolhatja online.

 

Megrendelés, a szerződés létrejötte

Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába.

A kosár tartalma bármikor szabadon módosítható. Egy termék megrendelésekor ellenőrizze a termék nevét és az árát is. Megrendelésre kattintással a kosárban található minden terméket megrendeli.

Ezt követően Vevőszolgálati munkatársunk Önt telefonon megkeresi a házhozszállítás időpontjának megerősítése végett. Ilyenkor a megrendelés feltételeit munkatársunknak már nem áll módjában módosítani. A telefonbeszélgetés alapján megerősített megrendelést munkatársunk visszaigazolja. A visszaigazolásig a megrendelés nem vonható vissza.

A megrendelést írásbeli szerződésként kezeljük.

 

A szerződés nyelve, az alkalmazandó jog

A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó.

 

Az ár megfizetése

A fizetés postai úton utánvételesen történik.

 

Garancia, szavatosság, jótállás

Minden termékre garanciát vállalunk! A szakszerűtlen használatból eredő hibák javítására nem vagyunk kötelezhetőek!

Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden problémás esetet a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt feszültségmentesen oldunk meg.

A forgalmazott termékek szavatosságának és jótállásának feltételeit, úgymint: hibás teljesítés esetén a felek jogviszonyára a Ptk. 305.§., 306.§. , 307.§. , 308.§. , 309.§. , 310.§. , és 311.§.-ai az irányadók.

A Ptk. 305.§. (1) bek. szerint: olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A (2). bek. szerint a kötelezett felel ( szavatol ) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok ( kellékszavatosság ) . A Ptk. 306. §. (1) . bek. szerint hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet. A Ptk. 307.§. (1). bek. szerint: ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A Ptk. 308. §. (1). bek. szerint a jogosult a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 310. §. szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti. Valamennyi idézett joghely ( §) valamennyi bekezdésével együttesen alkalmazandó.

A felek jogviszonyára kötelezőnek kell tekinteni az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22.) Korm. sz. rendelet valamennyi rendelkezését, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletet.

Az üzlet által forgalmazott árukra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. Főbb rendelkezéseiben:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót ( az üzletet ) terheli. A jótállás időtaratama 1 ( egy ) év. A jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a fogyasztó a cikket átvette, vagy üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napján.
Az üzlet köteles a vásárolt cikkel együtt – külön kérés nélkül – a jótállási jegyet átadni, amelyen közérthető, magyar nyelven fel kell tuntetni:
– a forgalmazó nevét és címét
– a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát és – ahol alkalmazható – az azonosításra alkalmas részeinek meghatározását.
– a gyártó és – külföldről származó termék esetén – az importáló nevét és címét
– a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit
– a vásárlás vagy üzemhelyezés időpontját
A jótállási igény a jótállási jegggyel érvényesíthető.
Az itt nem részletezett kérdésekben a fentebbi jogszabály rendelkezései értelemszeruen alkalmazandók.

Elállás

A szerződéstől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket vissza tudja szolgáltatni, ebben az esetben kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük. Az áru visszaszállításának költségei Önt terhelik. Az elállási jogra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 

Járulékos költségek

Tájékoztatjuk a megrendelőt, hogy a szállítás és csomagolás költsége a megrendelőt terheli.. A megrendelés regisztrálására és elfogadására csak abban az esetben kerül sor, ha a megrendelő a fentebbi költségekről szóló fentebbi tájékoztatásunkat a megrendelésben visszaigazolta. Ilyen visszaigazolás hiányában a regisztrálást nem fogadjuk el.